Soubor kódů k probuzení esence & zažehnutí prvotní jiskry

Světelné kódy pro aktivaci a otevření se informacím vzpomínek na čistotu duše při zažehnutí prvotní jiskry bez karmických zátěží a balastů, bez pokřivení všech zkušeností a programů nasbíraných během všech inkarnací, bez jakýchkoli dalších průvodních vlivů z traumat a temných sil, vše, co jsme nasbírali mimo čistý Zdroj. Pro uvolnění všech těchto zátěží v souladu se záměrem a plánem vaší duše, postupně tak, jak je tady a teď pro naše nejvyšší dobro.

Aktivační vysokovibrační energie s krystalickým světlem, které všechna vaše těla (fyzické, emoční, mentální a energetické) vyladí na vyšší frekvence potřebné pro vaši rekalibraci a přepisy DNA.

Pro plné přijetí sebe samých a puštění minulostí na plné úrovni a dovolení si žít ve svobodě, pravdě a čistotě. Dovolení si plné prozáření své duše a přijetí své jedinečnosti v celém jejím rozsahu.


Čistota a síla energií a světla, které přicházejí skrze světelný jazyk a jeho kódy, způsobují velké posuny. Když jejich vysokovibrační energie přijde do vašeho energetického pole, je to pozvání k prozkoumání dalších aspektů vašeho já, které jste připraveni vnímat a uvolnit tak to, co vám způsobuje bloky, co držíte a co vám už neslouží, co s vámi již není v souladu a pomůže vám tak přijmout svůj nejvyšší potenciál. Pokud jste připraveni a odhodláni, pojďte se společně vydat na další, novou etapu vaší cesty duše. Je však důležité cítit správné načasování pro svůj vlastní jedinečný proces. Nechat se vést svou intuicí a vnitřním hlasem duše je důležitou součástí procesu a bude mít přednost před tím, co vaše lidská mysl požaduje a považuje za důležité.