Světelný jazyk a jeho kódy

Stále dostávám dotazy ohledně světelného jazyka a jeho kódů. Především jsou mi kladeny dotazy co to vlastně ten světelný jazyk je, jak často kódy můžete poslouchat a že občas máte pocit, jako by jste ho znali. 

Světelný jazyk zahrnuje barvu, zvuk, posvátnou geometrii, matematiku, myšlenky, vyšší vibrační verzi toho, čemu říkáme emoce. Ve 3D je mysl vytvořena tak, že umožňuje iluzi odloučení a linearity, a protože je tak koncipována, informace světelného jazyka rozloží, protože je v něm příliš dat/informací, které nejsou slučitelné se 3D modelem skutečnosti. Proto mysl tyto irelevantní data vyřadí. Jsou pro ni bezvýznamné, nebo lépe řečeno, nemají rozhodující význam. Je nutné se přesunout do oblasti srdce, protože to je náš multidimenzionální operační systém. Pak můžeme pochopit světelný jazyk na všech úrovních.

Poslech světelného jazyka či pohled na jeho kódy má uvolňující, očistné a harmonizační účinky. Jeho vibrace a frekvence proplují vašimi jemnohmotnými těly a buňkami, spojí se s vaším energetickým polem, poléčí veškeré energetické body, přesně ty části vašeho fyzického chrámu, které to potřebují a vše přeskupí do harmonie a rovnováhy. 

Světelný jazyk známe všichni. Záleží, zdali se rozpomenete nebo ne. A i když se plně nerozpomenete, nevadí. Jak říkám, nic není dobře a nic není špatně. Vždy je vše tak, jak má být. Není to vlastně jazyk v pravém slova smyslu. Jde přímo ze zdroje, ze světla. Jeho potenciál a podpora jsou neomezené. Světelné kódy jsou energie ve vysokých vibracích, které vyvolávají a podporují reakce a změny, které jsou předány podvědomí k přijetí. Tento světelný jazyk v sobě nese vysokofrekvenční kódy pro léčení a harmonizaci těla i duše. Můžeme je poslouchat (nebo se na ně dívat v psané podobě) kdykoli a jakkoli dlouho a opakovaně. Tak jak je to příjemné, jak to cítíme a vnímáme. Stačí je v klidu vnímat, procítit si to, aby jsme navnímali, jak se energie uvnitř nás posouvá, mění. Světelný kód je jako výbuch energie, který vyvolává reakci, posun, změnu, která nás podpoří a pomůže energeticky vyrovnat naši nerovnováhu a navýší naši vibraci. Kódy utvářejí harmonické uskupení energií, upravují jejich toky. Umí rozpustit zatuhlé energie tím, že díky poslechu (dívání se na ně) vklouzávají do našich energetického polí. Světelný jazyk není z lingvistického pohledu jazyk jako takový. Je to zvukový přenos s vibrací, který způsobuje rezonanci v našich energetických polích a ladí je. Nemusíme cítit nic, nebo jen mírné vjemy nebo to naopak může být silný zážitek. Vše je správně. Každý vnímáme jinak. Následující dny můžeme mít intenzivnější vjemy. U někoho naopak mohou nastupovat pomalu v mírnější formě. Záleží na každém, jakými zkušenostmi má v daných obdobích projít. 

Světelný jazyk a jeho kódy jsou určeny k tomu, aby nás osvobozovaly. Je to kompilace energie, která je kvantově vstřebávána našimi smysly, naším tělem uvnitř nás. Účelem kódů je posunout naši energii do vyšších oktáv, vyšších vibrací. Když tato energie stoupá skrze nás a naše smysly, umožňujeme , aby se naše frekvence posunula a rozšířila naše mentální, emocionální a duchoví schopnosti. To nám pomáhá při léčení a regeneraci. Pomáhá nám aktivovat spící části DNA a připomíná tak odkud pocházíme, naše poslání, účel a vnitřní sílu. Pomáhá nám rozpomenout se a přijmout svou esenci.

Kódy pro stahuji v mluvené i písemné formě. Osobní kódy si u mne  můžete objednat též malované na textil (triko, taška, polštář atd.) či zarámované jako obrázek.

Kódy světelného jazyka, které stahuji, můžete sledovat zde:

https://www.facebook.com/groups/harmonizacnikody

https://www.youtube.com/channel/UCWL4PndZwWK4lpb1jKRWkIQ/videos