Genové klíče v podpoře světelných kódů

Osobní světelné kódy stažené na základě hologenetického profilu genových klíčů jsou určeny pro podporu práce s jednotlivými genovými klíči, které vám odpoví co je váš životní úkol, vyšší záměr a co je třeba se naučit. Kde jsou naše slabší ale také silnější stránky, z čeho pramení naše největší strachy a jak se vymanit z jejich pout. Naše DNA obsahuje všech 64 genových klíčů, avšak u každého jedince jsou stěžejní pouze 4 z nich. Ke každému ze 4 těchto GK stahuji světelný kód. Tyto kódy vás podpoří v uchopení nových poznatků, přijímání stínů a těch aspektů vašeho já, které jsou potřeba integrovat či transformovat a pomohou v přijímání vyšších frekvencí, aby mohly genové klíče hlouběji a intenzivněji pronikat do vaší DNA a uskutečňovat potřebné změny.

Hologenetický profil je původní prvotní otisk, který vypovídá o tom, kým jsme, jak fungujeme a především proč jsme tady. Rozjímání nad ním umožňuje dostat se ke kořenům našich vzorců a ty následně přepisovat. Dokud znovu neobjevíme svou nevinnost otevřeného srdce, nikdy nepřestaneme toužit a prahnout po věcech, lidech a místech. Otevřme plně svá srdce a objevme opět bezpodmínečnou lásku, která upřednostňuje potřeby druhých před těmi našimi. Je čistě nesobecká a bezvýhradně pokorná. Tato láska je buněčným odkazem kým doopravdy jsme.

Genové klíče nám ukazují svět, kde se lidé řídí vyššími principy, jakými jsou láska, odpuštění a svoboda. Takový svět je další etapou našeho přirozeného vývoje a záleží na každém z nás, zda odhalíme vyšší záměr, který se skrývá v naší DNA. Genovými klíči vstupujeme do labyrintu a jeho objevování v nás rozdmýchá jiskru nejvyššího potenciálu.

Práci s genovými klíči lze zkoumat různými způsoby. Jsou klíčem k odhalování nás samých a můžeme k nim přistupovat vlastním tempem v důvěře ve svou intuici a představivost. Mají v nás probudit nový tvůrčí impulz. Jsou určeny k rozjímání a postupnému vstřebávání. Vykročte tedy na cestu genovými klíči uvolněně a s trpělivostí. Hologenetický profil nás zve na osobní pouť a odemyká bránu k našemu vnitřnímu probuzení. Je to pouť ke svobodě, která provždy změní náš život, neboť otevírá nové horizonty. Genové klíče jsou poutí do našeho nejhlubšího nitra.